Stryn Styrkeløft klubb
Vi er ein ny oppstarta styrkeløft klubb, målet vårt er og inkludere ungdom og vaksne i klubben vår. 
Alders grense for og stille til stevner er 14år og oppover.

Kontakt oss på styrkeloft@stryntil.no eller besøk oss på facebook