Årsmøte Stryn T&IL 13.juni i basishallen kl.19:00

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 26. Mai 2023

Det vert årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag 13.juni 2023 kl. 19:00 i basishallkaféen. 

SAKER

  1. Godkjenne dei stemmeberettiga
  2. Val av dirigent, sekretær (er), samt 2 representantar til å skrive under protokollen
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2022
  5. Behandle idrettslagets reknekap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
  6. Behandle forslag og saker 6.1. Nøkkelfordeling knytt til kostnadar ved kjøp av areal sør for basishallen
  7. Fastsette medlemskontingent 2023
  8. Behandle idrettslagets budsjett 2023
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  10. Val (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-21 – stemmegivning)

Styret ber om forståing for at årsmøtet har vorte forsinka, grunna avventing rekneskap. 

Gjennom å ta årsmøtet no og med kort frist, vonar vi fleire ser verdien av at vi blir ferdige med årsmøtet før sommaren.   

Vedlegga til årsmøtet ligg tilgjengeleg på nett i denne lenka : vedlegg_årsmøte_ST&IL2023

Mvh

Styret