Sakliste for årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 19. Mar 2023

Til medlemmar i Stryn Turn og Idrettslag

Stryn 19.mars 2023

Sakliste for årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Saksdokument vert delt ut på årsmøtet

Styret viser til innkalling til årsmøte. 

Årsmøtet avholdes den 28.mars i kaféen til basishallen.

Under følger saklista for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne dei stemmeberettiga medlemma

Sak 2:   Velge dirigent(ar)

Sak 3:   Velge protokollførar 

Sak 4:   Velge to medlem til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallinga

Sak 7:   Godkjenne saklista

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldingar

Sak 9:   Behandle:

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap 

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 På bakgrunn av at det ikkje vart valgt kontrollutvalg og valnemnd, må nytt styre og kontrollutvalg velgast med benkeforslag.                          

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gje fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

14.2 Øvrige val i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Med vennlig helsing
Styret 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.